EV3 200 er en serie af controllere til optimeret, høj energieffektiv styring af køleenheder ved normale, lave, statiske eller blæserdrevne temperaturer. Et kompakt stilfuldt design (74×32 mm panelmonteret, 4 kapacitive berøringstaster og IP65-beskyttelse), udvalget omfatter grundlæggende temperaturregulatorer, standardcontrollere med TTL-port, controllere med RS-485-port og controllere, der er kompatible med EVconnect-appen eller med EPoCA-skyen platform.

De energibesparende strategier, herunder adaptiv afrimning og sætpunktsjustering, er kombineret med kompressorbeskyttelsesfunktioner og muligheden for at drive højeffektkompressorer, op til 2 HK, uden behov for yderligere hardware (i modeller udstyret med elektromekanisk relæ, 30 A res. @ 250 VAC).

Til basale realtidsfunktioner, såsom RTC-afrimning og optagelse af 9 alarmer, fås ur modulet i den indbyggede version eller den version, som er tilsluttet eksternt.

Med nogle modeller kan brugere stole på avancerede HACCP-datalogningsfunktioner og interagere eksternt med deres udstyr ved hjælp af EPoCA®-skyplatformen med Wi-Fi eller Ethernet-forbindelse (som også muliggør alternativ eller parallel kontrol gennem MODBUS TCP). På stedet kan de interagere fra en mobilenhed med EVconnect®-appen, som bruger Bluetooth Low Energy-forbindelse.

Datablad over alle EV200 styring
EV200 styring

Se vores funktionen af frostrum styring
EV3294N9