Det er vigtigt at man gennemgår sine installationer, for alt udvikler sig og det gælder også optimering af jeres køleanlæg. Her er et par eksempler på hvad det kunne være.

Eksempel 1
Et supermarked har 4 stk. 9 meter lange kølegondoler og 4 stk. 9 meter lange frostgondoler. Hertil kommer kølereoler, mælkefront, køle- og frostrum, samt et grøntsagsrum. Det samlede elforbrug til køleanlægget er 200.000 kWh/år. Køle- og frostgondolerne er åbne, men de overdækkes uden for åbningstiden. Uddeleren beslutter at montere døgnoverdækningslåg på køle- og frostgondolerne. Lågene er permanent på gondolerne, og de skal skydes til side, når kunderne skal hente varer i gondolerne. Der bliver samtidig med opsætning af lågene opsat måleudstyr på køleanlægget. Der opnås en el-besparelse som følge af færre afrimninger og mindre varmeindstrømning til gondolerne. Afrimningen virker dobbelt, da der dels bruges mindre el til varmelegemerne, men også mindre el til kompressorerne for at fjerne den udviklede varme fra elvarmestavene.

  • Efterfølgende målinger viser en elbesparelse på 22 % af det samlede elforbrug til supermarkedets køleanlæg. Lågene er tilbagebetalt med energibesparelsen på ca. 4 år.

Eksempel 2
En plastfabrik har et køleanlæg til brine, som køler sprøjtestøbemaskinernes støbeforme og hydraulikolie. Anlægget har en køleeffekt på ca. 150 kW og en årlig driftstid på 7.000 timer/år. Anlæggets elforbrug er 300.000 kWh/år og COP kan beregnes til ca. 3,5. Køleanlægget nedkøler brinen via en pladevarmeveksler fra 16°C til 10°C. En undersøgelse af muligheden for at udnytte frikøling vha. et køletårn viser, at anlægget kan ombygges, så den varme kreds efter varmeveksleren først ledes igennem køletårnet, før den ledes til køleanlægget. Hermed vil køletårnet kunne hjælpe i ca. 6400 timer af året.

  • Køletårnet vil kunne reducere det årlige elforbrug til køleanlægget med 158.000 kWh eller 53 % af det hidtidige forbrug. Investeringen kan forrentes inden for 2,4 år.

Eksempel 3
I et fryserum på et svineslagteri er der installeret 65 stk. 75 Watt glødelamper. Lamperne er tændt ca. 2.800 timer/år, og det årlige elforbrug til belysningsanlægget kan beregnes til 13.650 kWh/år. Hertil kommer elforbrug til køleanlægget for at fjerne den udviklede varme fra belysningsanlægget. Med en COP på 2,0 for frostanlægget kan dette forbrug opgøres til 6.325 kWh/år, og det samlede elforbrug for belysning plus køling til 19.975 kWh/år.

  • Belysningsanlægget ombygges til sparepærer, der kun bruger 1/5 elektricitet i forhold til glødelamperne. Den samlede besparelse opgøres til 15.980 kWh/år, og udskiftningen er tilbagebetalt på 0,7 år.