Nordic Køleservice A/S har etableret en 24 timers døgnservice. Vores servicevogne er fuld udstyret, så de kan klare en hver køleopgave.

Vi dækker hele landet, som både gælder service, lovpligtigt eftersyn og montageopgaver.

Med vores mobilservice tilbyder vi service og reparation af:

En serviceaftale med os sikrer: 
– overholdelse af lovpligtigt eftersyn, herunder dokumentation 
– drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse 
– minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser 
– optimal og miljøbevidst drift 
– forlængelse af anlæggets levetid 
– systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn 
– En serviceaftale med os, har i mulighed for at benytte vores døgnvagt 
– serviceattest for hvert anlæg, med dokumentation af alle ændringer og udskiftninger på anlægget 
– rådgivning og information om anlæggets tilstand

Nordic Køleservice A/S er medlem af AKB (Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening) som sikre jer, en høj kvalitet
med hensyn til lovpligtig eftersyn af jeres køle, klima & frostanlæg.

Læs mere her, hvad loven siger omkring eftersyn af køleanlæg…

 • Særlig autorisation
  Personer, der opstiller, monterer og igangsætter almindelige køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 1 kg kølemiddel, skal som minimum have en særlig autorisation.
 • ISO9001 certificeret ved opstilling
  Firmaer, der opstiller, monterer og igangsætter køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2,5 kg kølemiddel skal være ISO9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.
 • Lovpligtige periodiske eftersyn
  Alle køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn mindst to gange om året. Alle køleanlæg og varempumper med mere end 3 kg af de mest anvendte kølemidler skal have udført mindst en lækagekontrol om året.
 • Særlig autorisation ved eftersyn
  Personer, der foretager eftersyn, reparation, vedligeholdelse eller nedlukning (herunder tømning) af køle-/luftkonditionering-/varmepumpeudstyr, der indeholde de mest almindelige kølemidler, skal som minimum have en særlig autorisation.
 • ISO9001 certificeret ved eftersyn
  Firmaer, der foretager eftersyn af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2,5 kg kølemiddel skal være ISO9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.
 • Dokumentation af lovpligtigt eftersyn
  Det er ejeren af et anlæg, der skal kunne dokumentere, at der har været foretaget et lovpligtigt eftersyn.
 • Dokumentation ved anlæg
  Dokumentationen for lovpligtige eftersyn skal befinde sig ved anlægget.
 • Autorisationer og registrering
  KMO, Kølebranchens Miljøordning, er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisationer og registreringer, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret person eller virksomheds status i forhold til HFC kølemidler – se www.kmo.dk.
 • Ukyndig anvendelse
  De fleste kølemidler kan ved uhensigtsmæssig eller ukyndig anvendelse forårsage skader på ozonlaget og/eller forøge drivhuseffekten. Det kan endvidere føre til nedsat virkningsgrad eller større energiforbrug. Også derfor skal køle-/luftkonditionerings./varmepumpeudstyr installeres og serviceres af korrekt uddannet personale og godkendte virksomheder.
 • AKB samlet de godkendte virksomheder
  AKB, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, er en landsdækkende brancheforening, der samler branchens godkendte virksomheder. Ved henvendelse til AKB kan du altid få oplyst gældende regelsæt og godkendte firmaer, der giver dig branchens bedste betingelser.