Thorsen Køleservice A/S er blevet godkendt efter den nye standard ISO 9001:2015.

Det betyder at vi arbejder i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007, bilag 7
omkring opstilling, montering, idriftsætning, eftersyn, reparation, vedligeholdelse
samt nedlukning af køle- og varmepumpe-anlæg